Sàn Gỗ Xương Cá Wilplus X1201

  • Kích thước: 606x96x12mm
  • Cốt gỗ: HDF Blue
  • Thông số: 24 tấm/ hộp = 1.3962 m2
  • Bảo Hành: 25 năm
0972 299 014