Sàn gỗ Fortune Aqua 907

  • Kích thước: 1203 x 139 mm
  • Độ dày:  12 mm
  • Xuất xứ: 100 % Made In Malaysia
  • Bảo hành: 25 năm
0972 299 014