Sàn Gỗ Xương Cá Fortune FX97

  • Kích thước: 606x105x12mm
  • Xuất xứ: HDF Made In Malaysia
  • Thông số: 24 tấm/ hộp = 1.5272 m2
  • Bảo Hành Ngập nước: 72 Giờ
  • Bảo hành: 25 năm
0972 299 014